Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

39 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Beton is een composiet materiaal gemaakt van de combinatie van de twee wedstrijden en een omblad zoals cement gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Beton je složený stavební materiál vzniklý kombinací agregátu (běžně kamenivo) a pojidla jako je cement.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

bijzondere procedure voor het genereren van concurrerende aanbiedingen van verschillende bieders op zoek naar het verkrijgen van een award van de zakelijke activiteiten in architectuur, design, stedenbouw of landscape architecture.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Zvláštní procedura sloužící k obdržení konkurenčních nabídek od různých soutěžících (uchazečů) ucházejících se o vítězství (získání zakázky) v oblasti architektury, zahradní a krajinářské architektury či dizajnu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Commerciële organisatie die een aantal diensten op het platform biedt. Het oftens verzamelt diverse architecten.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komerční organizace poskytující soubor projekčních služeb. Často zahrnuje několik architektů.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys