Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

3 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Čelik je slitina koja se sastoji uglavnom od željeza i ugljika.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Челик је легура која се углавном састоји од гвожђа и угљеника.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Iskapanja zemlje, pri građevinskim radovima, uklanjanje zemlje sa nagiba kako bi se dobila ravna površina.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Ископавање земље, као део инжењеринга изградње, састоји се од уклањања земље са неравних терена како би се добила равна и хоризонтална подлога.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Čin poboljšavanja obnavljanjem i restauriranjem. 2. Stanje obnavljanja na prijašnje stanje.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1.Чин побољшања обнављањем и реновирањем. 2.Стање повратка на своју некадашњу добру форму.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys