Home > Blossary: World's Geatest People of All Time
This Blossary gives a list of the World's greatest people of all time.

Category: History

1 Term

Created by: rufaro9102

Number of Blossarys: 41

My Terms
Collected Terms

De gezegende Teresa van Calcutta, M.C., [ 1 ] algemeen bekend als de moeder Teresa (26 augustus 1910 – 5 September 1997), was een zuster van de religieuze rooms-katholiek en missionaris van Albanese afkomst die voor het grootste deel van haar leven in India.Mother Teresa woonde opgericht de missionarissen van liefde, een rooms-katholieke religieuze congregatie, die in 2012 bestond uit meer dan 4.500 zusters en is actief in 133 landen.Ze was een controversiële figuur zowel tijdens haar leven en na haar dood, moeder Teresa werd sterk bewonderd door veel voor haar charitatieve werken, maar ook op grote schaal bekritiseerd, met name voor haar campagnes tegen anticonceptie en ondermaatse voorwaarden in hospices waarvoor ze verantwoordelijk was.

Domain: Personal life; Category: Lifestyles

La Beata Teresa de Calcuta, M.C., [ 1 ] comúnmente conocida como la madre Teresa (26 de agosto de 1910 – 05 de septiembre de 1997), era una hermana religiosa católica y misionera de origen albanés que vivió durante la mayor parte de su vida en India.Mother Teresa fundó las Misioneras de la caridad, una congregación religiosa católica, que en 2012 consistió en más de 4.500 hermanas y es activo en 133 países.Era un personaje polémico durante su vida y después de su muerte, la madre Teresa era admirada por muchos por sus obras de caridad, pero también ampliamente criticada, especialmente por sus campañas contra la anticoncepción y condiciones subestándares en los hospicios para lo cual estuvo a cargo.

Domain: Personal life; Category: Lifestyles

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

The Ice Bucket Challenge is a viral phenomenon ...

Category: Entertainment

By: rufaro9102

Inflation is the devastating condition when ...

Category: Business

By: rufaro9102

These are firms which provide an extensive range ...

Category: Business

By: rufaro9102

International accounting standards are the ...

Category: Business

By: rufaro9102