Home > Blossary: Basics of CSS

Category: Education

8 Terms

Created by: Bagar

Number of Blossarys: 64

My Terms
Collected Terms

The padding shorthand property sets all the padding properties in one declaration. This property can have from one to four values. Examples: padding:10px 5px 15px 20px; top padding is 10px right padding is 5px bottom padding is 15px left padding is 20px.

Domain: IT services; Category: Web design

Skrót padding Właściwość ustawia wszystkie właściwości padding w jednej deklaracji. Ta właściwość może mieć od jednej do czterech wartości. Przykłady: padding: 10px 5px 15px 20px; najlepsze uzupełnienie jest 10px prawo uzupełnienie jest 5px dole dopełnienie jest 15px lewej dopełnienie jest 20px.

Domain: IT services; Category: Web design

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Сейчас трудно оставаться не на связи. Этого ...

Category: Entertainment

By: Bagar

Программы которые будут интересны каждому, кто ...

Category: Business

By: Bagar

Have fun with Apple accessories

Category: Entertainment

By: Bagar