Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

9 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Procesas, planavimo, organizuoti, įskaitant darbuotojus, vadovavimas ir kontroliuoti gamybą, pastato.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O processo de planejar, organizar contratar mão-de-obra, dirigir e controlar a produção de um edifício.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Yra mokslas už miesto planavimo, kad yra atnaujinimas transportas, gyvenimas, būsto miesto.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Engenheiro responsável pelo o planejamento da cidade, ou seja, pela melhoria de transportes, vida e habitação de uma cidade.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. susiję su kaimo vietovių 2. gyvena ar savybė, užsiimančius ūkininkavimu arba šalies gyvenime

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. relativo às zonas rurais 2. que vive ou é característico da agricultura ou da vida no campo.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Miesto valdžia administracinėse patalpose

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Os escritórios administrativos de um governo municipal.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komercinė organizacija, kuri teikia paslaugų architektūros. Jis oftens renka keletą architektų.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organização comercial que fornece um conjunto de serviços em arquitetura. Geralmente reúne vários arquitetos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Plieno yra lydinio, kad daugiausia sudaro geležies ir anglies.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O aço é uma liga que consiste principalmente de ferro e carbono.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Suprojektuoti arba pritaikyti naudoti ar funkcijos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Projetado ou adaptado para uma função ou uso.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Pusėje pastato, kuris yra matomas pirmą kartą, arba apskritai pusėje pastato.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O lado de um edifício que é visto primeiro, ou geralmente um lado de um edifício.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Būsto apstatymo reikmenys, nusikaltimo, kad patalpa arba kitų zonos paruošta užimtumo.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Mobiliário, os instrumentos que fazem uma sala ou outra área pronta para ser ocupada.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Pastato to yra pastatas (vienas kambarys ar daugiau), kuris buvo įtrauktas į esamas ir originalus kūrimo dalis.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um anexo de construção é uma parte de um edifício (um quarto ou mais) que tenha sido adicionado ao edifício existente e original.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Apšvietimas turi būti apgalvoto šviesos taikymo pasiekti kai kurie estetinių ar praktinio poveikio. Apšvietimo apima tiek dirbtinės šviesos šaltiniai, pvz., lempos naudojimo ir natūralaus apšvietimo interjeras nuo dienos šviesos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A iluminação é a aplicação deliberada de luz para conseguir algum efeito estético ou prático. Iluminação inclui o uso de ambas as fontes artificiais de luz, como lâmpadas, e iluminação natural de interiores com a luz do dia.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[reguliuojamo suspaudimo ir atleidimo] viduje ar tinka viduje pastato [n] vidinį arba uždara paviršiaus kažką

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[Adj] situado dentro ou adequados para a parte interna de um edifício [n] a superfície do interior ou de algo fechado

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Dailidė (statybininkas) yra kvalifikacijos craftsperson, kuris atlieka Staliaus. Dailidės dirbti su medienos statyti, įdiegti ir prižiūrėti pastatų, baldų ir kitų objektų. Darbas gali būti rankinio darbo ir dirbti lauke.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um carpinteiro (construtor) é um artesão habilidoso que executa carpintaria. Carpinteiros trabalham com madeira para construir, instalar e manter edifícios, móveis e outros objetos. O trabalho pode envolver trabalho manual e trabalho ao ar livre.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Kai kurie premijos, garbės, arba naudos konkursą. Statybos pramonėje yra architektūros konkurencija yra tarp architektų gauti prizą konceptualus darbui, užsakymą sukurti pastato.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um concurso para algum prêmio, honra ou vantagem. Na indústria da construção uma competição de arquitetura é um concurso entre arquitetos para obter um prêmio por um trabalho conceitual ou uma ordem para fazer um edifício.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Betonas yra sudėtinis statybinė medžiaga iš bendra suma ir pvz., cemento rišiklio derinys.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Concreto é um material de construção composto feito a partir da combinação de agregados e um ligante como cimento.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Darbuotojas, turintis specialių įgūdžių statybos pramonėje. Statybininkas gali būti mason, elektrikas, santechnikas, dailininkas, dailidė...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um trabalhador que tenha habilidades especiais na indústria da construção. Um construtor pode ser pedreiro, eletricista, encanador, pintor, carpinteiro...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komercinė organizacija, kuri teikia paslaugų architektūra. Ji oftens renka kelias architektų.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organização comercial que fornece um conjunto de serviços em arquitetura. Geralmente reúne vários arquitetos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Skelbti  
Other Blossarys