Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

4 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

প্রশাসনিক বা অন্য উদ্দেশে ভাগ করা অঞ্চল

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

một khu vực được đánh dấu cho các mục đích hành chính hoặc khác

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

কাঠ গাছ কিংবা তন্তুযুক্ত অন্য উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়, নির্মাণ কাজের জন্যে কেটে কিংবা প্রচণ্ড চাপে তক্তার মতো বা কাঠের বাটাম হিসেবেও ব্যবহার হয়।

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Gỗ là một sản phẩm của cây, và đôi khi các nhà máy sợi khác, được sử dụng cho mục đích xây dựng khi cắt hoặc ép thành gỗ xẻ, gỗ, chẳng hạn như những tấm ván, tấm ván và các vật liệu tương tự.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

কংক্রিট বা ঢালাই একটি যৌগ নির্মাণ উপকরণ, পাথরের কুচি, বালি ও কোন বন্ধন উপাদান যেমন সিমেন্ট দিয়ে বানানো হয়।

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bê tông là một vật liệu xây dựng tổng hợp làm từ sự kết hợp của tổng hợp và chất kết dính như xi măng.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

যে শ্রমিকের আবাসন শিল্পে কাজ করার বিশেষ দক্ষতা আছে। রাজমিস্ত্রি, ইলেক্ট্রিসিয়ান, প্লাম্বার, পেন্টার, সূত্রধর... একজন নির্মাণ শ্রমিক হতে পারে।

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Người lao động có kỹ năng đặc biệt trong ngành công nghiệp xây dựng. Một người xây dựng có thể là thợ nề, thợ điện, thợ sửa ống nước, họa sĩ, thợ mộc ...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys